Robert van den Boogaard:
Tijdens mijn 5 jaar als voorzitter van de eerste Ondernemingsraad van COLT heb ik nauw samengewerkt met Annette. Begin jaren '00 besloot COLT om uit de werkgeversorganisatie WENB te stappen en een gevolg daarvan was dat de CAO ophield van toepassing te zijn voor de werknemers. COLT besloot om samen met de nog op te richten OR, een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden op te stellen.

Gesteld voor deze uitdagingen heeft Annette alles op alles gezet om niet alleen een OR geïnstalleerd te krijgen, maar tevens in korte tijd een solide en breed gedragen pakket "Arbeidsvoorwaarden Regeling COLT" te realiseren.

Enige tijd later zag COLT zich vanwege o.a. het barsten van de Internet-bubbel genoodzaakt om te reorganiseren. Ook in dit traject heb ik veel met Annette samengewerkt en ondanks het feit dat we het echt niet altijd inhoudelijk eens waren, is de samenwerking nooit onder druk komen te staan en altijd resultaatgericht en professioneel gebleven.

Door deze professionele houding is de sfeer tussen bestuurder / HR enerzijds en de Ondernemingsraad anderzijds altijd goed gebleven.

Ik kan Annette dan niet alleen van harte aanbevelen als bijzonder ervaren HR professional, maar ook als mens dat in staat om relaties op te bouwen en te onderhouden.